کاتالوگ

کارخانه آجرنما تینا

دریافت کاتالوگ کارخانه

مجتمع کارخانجات دانیال و تینا سفال در منطقه صنعتی حبیب آباد اصفهان متشکل از دو بخش جهت تولید محصولات شیل و نسوز تاسیس شده است.

دانلود کاتالوگ

دریافت کاتالوگ مجتمع کارخانجات دانیال و تینا سفال اصفهان

دانلود فایل

دانلود کاتالوگ

دریافت کاتالوگ مجتمع کارخانجات دانیال و تینا سفال اصفهان

دانلود فایل