تولیدات جدید کارخانه ی تینا سفال

تولیدات جدید کارخانه ی تینا سفال

تولیدات جدید کارخانه ی تینا سفال

 تولید چسب و پودر بندکشی 

تولید آجر طرح گره

تولید آجر دستی ساده و ترکیبی

تولید آجر ابروبادی سفید

تولید آجر موج دار نسوز

تولید کف فرش 2.7*10*10 در رنگ بندی مختلف

تولید کف فرش 5*10*10 کف فرش ضخیم در رنگ بندی مختلف

تولید پلاک کرکره ای 2.7*31*3.5 در رنگ بندی مختلف

تولید پلاک کرکره ای 2.7*31*3.5 نسوز سفید

6.تولید تایل شیل 60*10 قرمز /2 . تولید تایل شیل 60 * 10 قهوه ای
7. تولید تایل شیل 60 * 10 گل بهی / 4 . تولید تایل شیل 60 * 10 کرم قهوه ای
8. تولید تایل شیل 60 * 10 صورتی / 6 . تولید تایل شیل 40 * 20 قرمز
9. تولید تایل شیل 40 * 20 قهوه ای/ 8 . تولید تایل شیل 40 * 20 گل بهی
10. تولید تایل شیل 40 * 20 کرم قهوه ا/ 10 . تولید تایل شیل 40 * 20 صورتی
11 . تولید تایل نسوز گرانیتی و تایل نسوز انگلیسی 12.تولید کف فرش های 20*20 شیل در رنگهای قرمز،گل بهی و قهوه ای
12.تولید ال 5.5 نسوز انگلیسی و ال 5.5 گرانیتی و ال 7 نسوز انگلیسی و ال 7 گرانیتی 4.تولید پلاک 31 *7 شیل و تایل 60*10 سفید از خرداد سال 95 در خط تولید کارخانه ی تینا سفال

 

نظر دهید